Terms and Conditions – Neetrino Beta
Last Updated: 28.11.2023

Ծառայության մատուցման պայմաններ

Սույն պայմանները համարվում են հրապարակային առաջարկ (Oֆերտա) հաճախորդների հետ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով և դրանք կարող են թարմացվել Կայքի կողմից՝ սեփական հայեցողությամբ:

 1. Ընդհանուր դրույթներ
  1.1. Սույն պայմանագիրը (Օֆերտան) կնքելու լրիվ և անվերապահ համաձայնություն (Ակցեպտ) է համարվում Կայքի այցելուի կողմից Կայքում պատվեր կատարելը՝ որպես հաճախորդ։
  1.2. Կայքում ներկայացված են ծառայություններ, որոնք կայքի և կայքի հետ փոխկապակցված գործընկերների սեփականությունն են։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Վճարման պայմաններ
  2.1. Վճարման պարտականությունն առաջանում է Կայքի միջոցով ծառայության պատվերի դեպքում։
  2.2. Առցանց վճարումն իրականացվում է պատվերի գրանցման պահին՝ կայքում հասանելի վճարման եղանակներով։
  2.3. Կայքում կատարված գնանշումը ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով կամ ՌԴ ռուբլով վերաբերում է բացառապես ոչ ռեզիդենտ անձանց՝ առաջարկվող ծառայություններից օգտվելու համար: Նշված գնանշումը պետք է դիտել որպես պայմանական միավորներ, որոնք համարժեք են ՀՀ դրամի՝ վճարման օրվա արտարժույթի փոխարժեքին: Ծառայությունների արժեքի վերջնական գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, անկախ Ձեր կողմից վճարվող տարադրամից՝ վճարման պահին սահմանված փոխարժեքներով և գանձման պահին վճարող և ստացող բանկերի միջև կարող են տեղի ունենալ փոխարժեքների տատանումներ, որի համար ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում:
 2. Փոխանակում և վերադարձ
  3.1. Գործընթացը կատարվում է ՀՀ «Սպառողների իրավունքների մասին» օրենքին համապատասխան։
 3. Մտավոր սեփականության իրավունքները
  4.1. Դուք ընդունում եք և համաձայն եք, որ Կայքում առկա բոլոր նյութերը, բացառությամբ հաճախորդի մեկնաբանությունների և այլ կայքերից ներդրված (embed) մուլտիմեդիա նյութերի, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով տեքստերը, ծրագրերը, գրաֆիկական կամ ոչ- գրաֆիկական նկարները, ձայնագրությունները, երաժշտությունը, տեսահոլովակները, ինտերակտիվ հնարավորությունները և դրանց նման նյութերը (այսուհետ՝ Նյութեր), ինչպես նաև դրանում առկա ապրանքանիշերը, ծառայությունների նշաններն ու լոգոները (այսուհետ՝ Նշաններ) պատկանում են Կայքին կամ արտոնագրված են նրա կողմից և ենթակա են պաշտպանության որպես հեղինակային իրավունք և մտավոր սեփականության իրավունք՝ միջազգային կոնվենցիաների եւ ներպետական օրենսդրության համաձայն:
  4.2. Կայքի Նյութերը տրամադրվում են միայն Ձեր անձնական օգտագործման համար և չեն կարող օգտագործվել, պատճենահանվել, վերարտադրվել, բաշխվել, փոխանցվել, հեռարձակվել, ցուցադրվել, արտոնագրվել կամ այլ կերպ շահագործվել որևէ այլ նպատակով առանց այդ Նյութերի սեփականատերերի նախնական գրավոր համաձայնության:
 4. Վեճերի լուծման կարգը
  5.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դատական կարգով։

Չեղարկման քաղաքականություն

 1. Ընդհանուր դրույթներ
  1.1 Պատվերը կամ ծառայությունը կարող է չեղարկվել մինչև առաքումը կամ իրականացումը:
  1.2 Եթե պատվերն արդեն իրականացվել կամ իրականացվում է, այն չի կարող չեղարկվել:

Գաղտնիության քաղաքականոթյուն

 1. Ընդհանուր դրույթներ

Գաղտնիության վերաբերյալ սույն քաղաքականությունը սահմանում է, թե անձնական ինչպիսի տեղեկություններ կարող է ստանալ Ընկերությունը Կայքի միջոցով և ինչպես կարող է օգտագործել Օգտատերերի անձնական տվյալները:

 1. Անձնական տեղեկություններ

Ընկերությունը հավաքում է Օգտատերերի Անձնական տեղեկատվությունը ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ այն դեպքերում, երբ նրանք ընկերության կողմից ծառայություններ ստանալու նպատակով տրամադրում են նշված տվյալները կամավոր կերպով: Եթե Դուք չեք ցանկանում, որ Ձեր Անձնական տվյալները մշակվեն, խնդրում ենք չտրամադրել դրանք:

 1. Անձնական տվյալների մշակումը

Տրամադրելով Ձեր Անձնական տվյալները՝ Դուք Ընկերությանը տալիս եք Ձեր համաձայնությունն ու թույլտվությունը՝ մշակել Անձնական տվյալները հետևյալ կերպ՝

 • Ընկերությունն իրականացնում է Անձնական տվյալների մշակում հավաքագրման, պահպանման, համակարգման, կուտակման, պարզաբանման, փոփոխման, օգտագործման ճանապարհով: Ընկերությունը նպատակ չունի և չի իրականացնի Անձնական տվյալները երրորդ անձանց վաճառելու կամ վարձակալության տալու գործողություններ։
 • Ընկերությունը չի փոխանցի Անձնական տվյալները որևէ այլ երրորդ անձանց, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված և/կամ այն դեպքերի, երբ Դուք նախապես տեղեկացվել եք այդ մասին և տվել եք Ձեր համաձայնությունը:
 • Ընկերությունը հավաքում և պահում է սույն կայքի միջոցով ծառայություն ստացած Օգտատերերի Անձնական տվյալները պատվիրված ծառայությունը մատուցելու օրվանից 3 (երեք) օրացուցային տարի ժամկետով, որի ավարտից հետո դրանք ենթակա են ոչնչացման:
 1. Ավտոմատ կերպով հավաքվող տեղեկություններ

Որոշ դեպքերում, երբ Դուք մուտք եք գործում Կայք, Ընկերությունը կարող է ավտոմատ կերպով (այսինքն, առանց Ձեր կայքում գրանցվելու) ստանալ տեխնիկական տեղեկատվություն, որը չի հանդիսանում Անձնական տվյալ: Նման տեխնիկական տեղեկությունները ներառում են ինտերնետ-բրաուզերի տեսակը, օպերացիոն համակարգի տեսակը և այն վեբ կայքի դոմեյն անվանումը, որից Դուք մուտք եք գործել Կայք։

 1. Ձեր համակարգչում ավտոմատ կերպով ներդրվող տեղեկատվություն – Cookies

Երբ մուտք եք գործում սույն Կայք, Ընկերությունը կարող է Ձեր համակարգչում որոշ տեղեկատվություն պահպանել: Այդ տեղեկատվությունը “Cookies”-ի տեսքով է (փոքրածավալ տեղեկատվությամբ ֆայլեր են, որոնք Ձեր այցելած կայքերից փոխանցվում են անհատական համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա) կամ դրանց նման են և կարող են օգտակար լինել տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ: Օրինակ՝ “Cookies”-ները օգնում են այնպես կարգավորել կայքը, որ այն մաքսիմալ համապատասխանի Ձեր պահանջներին և հետաքրքրություններին։ Հիմնականում ինտերնետ բրաուզերների օգնությամբ Դուք կարող եք կոշտ սկավառակից ջնջել “Cookies”-ները, արգելափակել դրանց ստացումը կամ ծանուցում ստանալ, որ դրանք գրանցվեն Ձեր համակարգչում: Խնդրում ենք կարդալ Ձեր Ինտերնետ բրաուզերի օգտագործման ուղեցույցը այս ֆունկցիաների մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար:

 1. Հետադարձ կապ

Անձնական տվյալները պաշտպանելու վերաբերյալ ցանկացած հարց, մեկնաբանություն և բողոք, ինչպես նաև փոփոխություն կատարելու, անհատական տվյալները շտկելու կամ անհատական տվյալների վերամշակման համաձայնության ծանուցումները կարող եք ուղարկել մեր ցանկացած կոնտակտային միջոցով, որոնք կարող եք գտնել Մեր մասին էջում:


Terms and Conditions

Find out how all the steps of creating your website go from purchase to completion of all work

Last Updated: 28.11.2023

Terms and Conditions for Neetrino.com

 Introduction

Welcome to Neetrino.com, a platform offering solutions in technology and business, including website sales, maintenance, and development. By using our website and services, you agree to comply with these Terms and Conditions. If you do not agree with these Terms, please refrain from using our site.

 General Provisions

Definitions:

   - "Platform" refers to the Neetrino.com website and all related services.

   - "User" means any individual or organization utilizing the Platform.

   - "Services" include all products, services, content, and features offered via the Platform.

Use of the Platform:

   - Users must provide accurate and current information during registration and use of the Platform.

   - The Platform must not be used for illegal purposes or in a way that infringes on the rights and freedoms of others.

Intellectual Property:

   - All materials on the Platform, including design, text, graphics, and logos, are owned by Neetrino or licensed to Neetrino.

   - Users are not permitted to copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our Services or the included software.

 Services and Transactions

Description of Services:

   - Neetrino provides various services, including but not limited to website sales, technical maintenance, and website development.

   - Details and pricing of services are listed on the Platform.

Transactions:

   - When purchasing services via the Platform, users agree to the terms of payment and transaction processing as outlined on the site.

   - Neetrino reserves the right to change service prices and terms without prior notice.

Limitations of Liability

Disclaimer of Liability:

   - Neetrino provides the Platform and Services on an "as is" and "as available" basis, without any warranties.

   - Neetrino is not liable for any direct, indirect, incidental, special, or consequential damages arising from the use or inability to use the Services.

 Changes to Terms

Neetrino reserves the right to modify or update these Terms and Conditions at any time. Changes become effective immediately upon their posting on the site.

 Contact Information

For questions regarding these Terms and Conditions, please contact us via email at [email protected] or by phone at +374 343 000.

Legal Information

This website is operated by Neetrino. The following are the legal identifiers of our company:

- VAT Number: 27978929

- Legal Representative: Sipan Babajanyan

- Registered Address: Yerevan, Andranik St. 73

These details are provided in compliance with the regulatory requirements.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Home
Menu
0 items Cart
My account